×

Start

UI Design Basics

Typografie

Farben

Icons

Raster & Seitenaufbau

Diagramme

UI Elements

Interaction Design

Recources

UI Design Basics

RGB (69, 72, 77)
Dunkelgrau

RGB (160, 168, 178)
Grau

RGB (240, 240, 240)
Hellgrau

RGB (60, 126, 178)
Blau

RGB (71, 240, 139)
Grün

RGB (240, 71, 71)
Rot